Forskning

Livio Research är ett icke vinstdrivande företag inom Liviogruppen och startades 2008 i syfte att initiera och samordna forskning och utveckling, såsom kliniska multicenterstudier och införande av ny avancerad teknik, inom gruppen.

Forskningsbolaget har förutom att koordinera ett antal studier inom koncernen och även arrangerat kurser för gynekologer inom IVF.

Forskningsbolagets vision är att skapa förutsättningar för Liviogruppen att vara ledande inom forskning och utveckling vid behandling av infertilitet, jämförbar med de bästa universitetsklinikerna i Sverige.

Vår målsättning är att förbättra graviditetsresultaten för alla par, även för dem med nedsatt prognos att lyckas. Vidare ska biverkningar och komplikationer såsom överstimulering minimeras, samtidigt som behandlingen är enklare och anpassad till parens individuella förutsättningar.